PODD – tvådagars introduktionskurs

Beskrivning

PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display - en metod och ett kommunikationssystem som möjliggöra kommunikation för en rad olika funktioner i alla dagliga miljöer. PODD innehåller strategier för att minimera några av de vanliga svårigheterna i samband med användning av kommunikationsböcker. Böckerna är uppbyggda utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner, det vill säga utifrån hur språk används. Böckerna har en struktur som följer personers språkliga och kommunikativa utveckling som underlättar att utveckla en mer avancerad kommunikation.

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundkunskap om metoden. Kursen är även ett första steg i att kunna bli handledare i PODD, d v s att introducera PODD för enskilda AKK-användare. Syftet med PODD för person som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation är att stödja hen och kommunikationspartnern att använda strategier för att effektivt hitta de ord som de behöver, och som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

Avsedd för

Närstående, yrkesverksamma.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

  • Kommunikation och språkutveckling vid AKK-användning
  • PODD-böckernas utformning
  • Övning i att samtala med PODD
  • PODD några fallbeskrivningar
  • Alternativa pek- och styrsätt

Kostnad

3 750 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

09.00 – 17.00

Övrigt

Har deltagaren tillgång till en PODD-bok är det bra att ta med den på kursen.

Datum

Våren 2019 Anmäl dig senast
6-7 februari
25-26 april
25 januari
22 mars

Hösten 2019 Anmäl dig senast
12-13 september
17-18 oktober
13 augusti
13 september

Kursledare

Britt Claesson

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.