PODD - five days advanced course

Kursbeskrivning

Den här femdagarsutbildningen är en fördjupningskurs i PODD avsedd för de som skall hantera och anpassa metoden för användare. Kursen hålls av skaparen av PODD - Gayle Porter med stöd av certifierad PODD-instruktör på Dart. För deltagande krävs genomgången två dagars introduktions-kurs i PODD. Kursen ges på engelska.

Kursen syftar till att utveckla din kunskap och ditt flyt i att använda PODD tillsammans med AKK-användare. Fokus kommer att ligga på hur man skapar flyt i användandet av PODD, hur man genomför en dynamisk bedömning och hur implementering av PODD i nätverk kan genomföras, med utbildning av och stöd till kommunikationspartners. Kursen ger också tillfälle till att jobba med problemlösning vid komplexa utmaningar. I kursen kommer patientfall från deltagare att tas upp.

Course description

This intensive advanced PODD course is for people who have completed at least a two day Official Introductory PODD workshop and are now seeking to further develop their knowledge and skills. The course will be given by the creator of PODD - Gayle Porter, with the support of a certified PODD instructor from Dart. The course will be held in English.

This course aims to build on current knowledge and fluency using PODD communication books for individuals who have begun to implement these strategies with people who need AAC. Focus will be on building fluency, refining observational assessment and implementation planning skills, and strategies for training communication partners. The course will also provide opportunities for problem solving more complex challenges. Content will include case studies from participants.

Förkunskaper

Genomgången tvådagars introduktionskurs i PODD

Prerequisites

Completion of a two day Official Introductory PODD workshop

Pris

10 500 kr exkl. moms. Lunch och fika ingår alla dagar.

Price

10 500 SEK (not including VAT). Lunch and coffee is included all days.


Tid

09.00-16-30 alla dagar.

Time

09.00 – 16.30 all days.

Övrigt

Kursen hålls på engelska.

Miscellaneous

The course will be held in English.

Datum

26-30 november 2018

Date

November 26-30, 2018

Kursledare

Britt Claesson,
britt.claesson@vgregion.se

Course leader

Britt Claesson, 
britt.claesson@vgregion.se

Kontaktperson

Logoped Gayle Porter, Australien, med stöd av Britt Claesson, certifierad PODD-instruktör på Dart.

Contact

Speech therapist Gayle Porter, Australia, with the support of Britt Claesson, certified PODD instructor at Dart

Läs mer

Ladda hem kursinformation på svenska som ett PDF-dokument.

Read more

Download the course information in English as a PDF document.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.

Apply

Please use this link to apply to this course. You need to select the name and date of the course in the form.