Communicator 5 - grundkurs

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen. Med Communicator 5 har användaren möjlighet att uttrycka sig i ”här och nu-samtal” med hjälp av talsyntes. Hen kan också skriva text, SMS:a och skicka e-post. Beroende på vad användaren har för funktionsförmåga kan datorn styras genom ögonstyrning, joystick, kontakter eller genom touch. Du som anpassar innehållet kan utgå från färdiga paneler eller skapa helt nya paneler.

I denna grundkurs går vi genom inställningar, befintliga paneler, hur man redigerar i dessa och hur man skapar egna paneler och anpassningar.


Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Viss förkunskap om Windows kan var till hjälp, men är inget krav.

Kursinnehåll

  • Inställningar i programmet
  • Redigera och skapa nya paneler och anpassningar
  • Diverse tips

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

09:00-16:00

Datum

Våren 2019 Anmäl dig senast
6 mars 1 februari

Hösten 2019 Anmäl dig senast
16 oktober 13 september

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.