Communicator 5 - fördjupningskurs

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna fördjupningskurs ger dig som gör anpassningarna möjlighet att komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Communicator 5 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Communicator 5 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Communicator 5.

Kursinnehåll

  • Repetition av grundkursen
  • Omgivningskontroll och IR
  • Smarta knappar
  • Avancerade anpassningar

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

09:00-16:00

Datum

Våren 2019 Anmäl dig senast
24 april 5 april

Hösten 2019 Anmäl dig senast
27 november 25 oktober

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii och Anna Nilsson, Dart

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.