Communicator 5 - fördjupningskurs

Beskrivning

Communicator 5 är en programvara för att kommunicera, använda Internet och styra omgivningen.

Denna fördjupningskurs ger dig som gör anpassningarna möjlighet att komma vidare i anpassningsarbetet och användandet, för att Communicator 5 ska fungera ännu bättre för användaren och personerna runt omkring. Beroende på deltagarnas önskemål finns möjlighet till samtal och frågor om tekniska funktioner, organisering av ordförråd och användning av Communicator 5 i vardagen.

Avsedd för

Dig som är närstående eller personal runt en person som använder Communicator 5.

Förkunskaper

Du ska ha gått grundkurs i Communicator 5.

Kursinnehåll

  • Repetition av grundkursen
  • Omgivningskontroll och IR
  • Smarta knappar
  • Avancerade anpassningar

Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. När du anmäler dig: Skriv gärna om du önskar gå igenom/prova/prata om något särskilt. Då kan kursledarna lättare anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dig.

Kostnad

2 050 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid

09:00-16:00

Datum

Hösten 2018 Anmäl dig senast
21 november 19 oktober

Våren 2019 Anmäl dig senast
24 april 22 mars

Kursledare

Stefan Wångsten, Tobii och Anna Nilsson, Dart

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.