Bildstöd med Widgit Online i skolan


Beskrivning

Widgit Online är en webbvariant av programmen InPrint och SymWriter. I Widgit Online kan du i webbläsaren på en dator skapa och dela symboldokument, bildkort, rutnät, scheman och arbetsblad. 

Avsedd för
Pedagoger och annan personal (specialpedagog, speciallärare, logoped, kurator, psykolog) inom grundskola och särskola

Innehåll
Teoretiska och praktiska exempel på hur man kan använda bildstöd kopplat till olika lärmiljöer (fysisk, social och didaktisk lärmiljö) och i mötet med elever med NPF och/eller språkstörning. Praktisk användning av bildstödsprogrammet Widgit Online.

Kostnad
1 875 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår.

Tid
09.00-16.00

Datum våren 2018 Anmäl dig senast
20 april 23 mars

Kursledare
Ebba Almsenius, logoped på Utvecklings- och stödenheten i Härryda kommun.

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.