AKKtiv KomFler kursledarutbildning


Beskrivning
Kursledarutbildningen vänder sig till dig som vill leda en KomFler-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter i flerspråkiga familjer. KomFler-kursen har stora likheter med KomIgång men är anpassad till målgruppen där tolkarna (max 2 språk/kurs) är insatta i materialet. Under kursen kommer du arbeta med det anpassade kursmaterialet.

Avsedd för
Dig som har gått kursledarutbildning KomIgång och är logoped, pedagog, psykolog eller arbetsterapeut med goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Du bör helst ha genomfört minst en föräldrakurs i KomIgång. KomFler-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Innehåll

  • Diskussion kring att undervisa och stödja föräldrar till barn med kommunikationssvårighet i flerspråkiga familjer.
  • AKK på modersmålet. Diskussion kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar.
  • Kursmaterial till KomFler-kursen


Kostnad
2 600 kr exkl moms, kaffe och lunch ingår. I kurspriset ingår också kursledarmaterialet till KomFler.

Tidsåtgång
9- 16.30

Övrigt
Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se
Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Datum hösten 2016
Anmäl dig senast
2 december
Kursen är inställd

Kursledare
Britt Claesson


Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.