AKKtiv KomHem kursledarutbildning

Beskrivning
AKKtivs kursledarutbildning vänder sig till dig som vill leda en KomHem-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. KomHem är en fördjupningskurs som erbjuds föräldrar som har deltagit i någon av AKKtivs grundkurser KomIgång, KomUng eller KomFler.
KomHem-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Avsedd för
Dig som har gått kursledarutbildning KomIgång och är logoped, pedagog, psykolog eller arbetsterapeut med goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Du har genomfört minst en föräldrakurs i KomIgång, KomUng eller KomFler. KomHem-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Innehåll
Under kursen går vi igenom:

  • Gemensam problemlösning
  • Målsättningsarbete
  • Kursmoment och kursmaterial till KomHem-kursen
  • Diskussioner utifrån kursdeltagarnas egna filmer
  • Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal


Kostnad
3 500 kr exkl. moms. Kaffe och lunch ingår (lunch endast dag 2).

Tid
13.00-16.30 dag 1
09.00-16.00 dag 2

Övrigt
Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur (se www.akktiv.se) samt förbereda en egen film på ett barn med kommunikationssvårigheter (max 15 min). Ta med dig filmen på ett USB-minne.

Datum hösten 2016
Anmäl dig senast
24-25 november
28 oktober

Datum våren 2017
Anmäl dig senast
27-28 april
31 mars

Kursledare
Britt Claesson


Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.