AKKtiv KomUng kursledarutbildning


Beskrivning
Kursledarutbildning vänder sig till dig som vill leda en KomUng-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter i åldern 7-18 år. KomUng-kursen har stora likheter med KomIgång men är anpassad till målgruppen. Under kursen kommer du att bli insatt i det anpassade kursmaterialet: filmer, kartor, kompendium och undervisningsmaterial.

Avsedd för
Dig som har gått kursledarutbildning KomIgång och är logoped, pedagog, psykolog eller arbetsterapeut med goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Du bör helst ha genomfört minst en föräldrakurs i KomIgång. KomUng-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Innehåll

  • Diskussion kring att undervisa och stödja föräldrar till barn i skolåldern.
  • Lek eller aktivitet? Diskussion kring aktiviteter som stimulerar till kommunikation och exempel på AKK-anpassningar.
  • Kursmaterial, t.ex. filmer och powerpoints till KomUng-kursen


Kostnad
2 600 kr exkl moms, kaffe och lunch ingår. I kurspriset ingår också kursledarmaterialet till KomUng.

Tidsåtgång
9- 16.30

Övrigt
Inför kursen förväntas du läsa aktuell litteratur, se www.akktiv.se
Vi rekommenderar att du går tillsammans med någon som du ska hålla kursen med.

Datum hösten 2016
Anmäl dig senast
19 oktober
23 september

Kursledare
Britt Claesson

Här kan du anmäla dig till kursen. Du måste själv fylla i namn och datum.