Lättläst om ubildning och information

DART ska sprida kunskap om kommunikation.
DART ska också visa hur man använder datorhjälpmedel.

Därför ordnar vi studiebesök och tematräffar.
På en tematräff visar vi nya datorprogram och hjälpmedel.

Vi ger många kurser.
Dessa presenteras i ett kursblad.
Vi genomför också utbildning efter önskemål.
Då bestämmer ni innehållet och när kursen ska vara.

Tillbaka