Kostnad

UtredningRemiss för utredning på DART | Kostnad | Information med bildstöd


En kommunikationsstödsutredning på DART - handledning eller gemensam problemlösning - är kostnadsfri för barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen. För vuxna patienter måste betalningsansvarig anges på remissen. Andra regioner, landsting och verksamheter betalar för patienters utredning. Vi gör en uppskattning av tidsåtgången i varje enskilt ärende och utfärdar offert. Observera att man som patient inte får betala för egen utredning på DART.

Uteblivet besök och sent återbud

Uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar före avtalad tid debiteras enligt gällande taxa.